Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 01/2018/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 26/01/2018
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Thị Thu
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

01-2018-QĐ-UBND.docx

Văn bản khác:
Nghị định về công tác văn thư

Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.