Thông tư số 01/2018/TT-BNV

Thông tư số 01/2018/TT-BNV

Thông tư số 01/2018/TT-BNV

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 01/2018/TT-BNV
Tên văn bản Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký Lê Vĩnh Tân
Trích yếu Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tình trạng văn bản Đang liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

01-2018-TT-BNV.docx

Văn bản khác:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO)