Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX

Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX

Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 47/2015/TT-BLĐBHX
Tên văn bản Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động
Ngày ban hành 08/02/2010
Ngày hiệu lực 16/11/2015
Ngày hết hiệu lực 01/01/2016
Đơn vị ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Hợp đồng lao động
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều về hơp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực phần
Ghi chú
File văn bản (Download)

47-2015-TT-BLĐTBXH.docx

Văn bản khác:
Tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do bộ tài chính ban hành

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung