Thông tư 122/2007/TT-BTC

Thông tư 122/2007/TT-BTC

Thông tư 122/2007/TT-BTC

Tra cứu văn bản thông tư

Số/ ký hiệu> 122/2007/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư 122/2007/TT-BTC sửa đổi thông tư 43TC/QLCS hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do bộ tài chính ban hành
Ngày ban hành 18/10/2007
Ngày hiệu lực 18/11/2007
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ tài chính
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quản lý tài sản công
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/TC-QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

122-2007-TT-BTC.docx

Văn bản khác:
Tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do bộ tài chính ban hành

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung