Nghị quyết 719/2014/UBTVQH13

Nghị quyết 719/2014/UBTVQH13

Nghị quyết 719/2014/UBTVQH13

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 719/2014/UBTVQH13
Tên văn bản QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra các cơ quan mới theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nghị quyết số: 719/2014/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014
Tình trạng văn bản Còn liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

719-2014-UBTVQH13.docx

Văn bản khác:
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra các cơ quan mới theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nghị quyết số: 719/2014/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014