Nghị quyết 64/2013/QH13

Nghị quyết 64/2013/QH13

Nghị quyết 64/2013/QH13

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 64/2013/QH13
Tên văn bản QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra các cơ quan mới theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tình trạng văn bản Còn liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

64-2013-QH13.docx

Văn bản khác:
Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Cạnh tranh