Thông tư số 97/2018/TT-BTC

Thông tư số 97/2018/TT-BTC

Thông tư số 97/2018/TT-BTC

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 97/2010/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư số 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 06/07/2010
Ngày hiệu lực 20/08/2010
Ngày hết hiệu lực 01/07/2017
Đơn vị ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quản lý ngân sách
Người ký Phạm Sỹ Danh
Trích yếu Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tình trạng văn bản Đã hết hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

97-2010-TT-BTC.docx

Văn bản khác:
Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội