Thông tư số 89/2013/TT-BTC

Thông tư số 89/2013/TT-BTC

Thông tư số 89/2013/TT-BTC

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 89/2013/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư số 89/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 28/06/2013
Ngày hiệu lực 26/07/2013
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ tài chính
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

89-2013-TT-BTC.docx

Văn bản khác:
hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố