Quyết định số 68/QĐ-TTg

Quyết định số 68/QĐ-TTg

Quyết định số 68/QĐ-TTg

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 68/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

68-QĐ-TTg.docx

Văn bản khác:
Tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do bộ tài chính ban hành

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung