Nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 31/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Ngày ban hành 18/04/2014
Ngày hiệu lực 15/06/2014
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

31-2014-NĐ-CP.docx

Văn bản khác:
Nghị định về công tác văn thư

Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.