Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu 10/2016/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”
Ngày ban hành 01/04/2016
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Bắc Son
Trích yếu Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

10-2016-TT-BTTTT.pdf

Văn bản khác:
Về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức