Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 24/2015/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư 24/2015/TT-BTTTT – Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ngày ban hành 18/08/2015
Ngày hiệu lực 10/10/2015
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Người ký Nguyễn Bắc Son
Trích yếu Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

24-2015-TT-BTTTT.docx

Văn bản khác:
Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội