Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 22/2013/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư 22/2013/TT-BTTTT về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành
Ngày ban hành 23/12/2013
Ngày hiệu lực 15/02/2014
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Người ký Nguyễn Bắc Son
Trích yếu Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tình trạng văn bản Đang có liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

22-2013-TT-BTTTT.docx

Văn bản khác:
Nghị định về công tác văn thư

Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Thông tư 47/2015/TT-BLĐBHX hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.