Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Tra cứu văn bản:

Số/ ký hiệu> 39/2012/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012
Ngày ban hành 27/04/2012
Ngày hiệu lực 20/06/2012
Ngày hết hiệu lực 01/10/2017
Đơn vị ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ban hành ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Thi đua, khen thưởng
Tình trạng văn bản Đã hết hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

39-2012-NĐ-CP.docx

Văn bản khác:
hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố