Giấy Phép Môi Trường Là Gì? Tìm Hiểu Các Quy Định Cần Nắm Mới Nhất

Giấy Phép Môi Trường Là Gì? Tìm Hiểu Các Quy Định Cần Nắm Mới Nhất

Giấy phép môi trường là gì mà khiến nhiều người phải “khổ sở” đăng ký, làm thủ tục trong quá trình hoạt động, sản xuất đến như vậy? Và tại sao cần phải đăng ký giấy phép môi trường? Hãy cùng Legal Khaitri theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết thông tin về vấn đề này.

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một tài liệu chính thức được cơ quan quản lý nhà nước cấp cho các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và dịch vụ, cho phép họ tiến hành các hoạt động như xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất.

tìm hiểu Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép này đi kèm với các yêu cầu và điều kiện cấp giấy môi trường cụ thể về bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Nội dung về giấy phép môi trường là gì được dựa trên Khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Đối tượng nào phải đăng ký giấy phép môi trường?

Theo quy định của pháp luật, giấy phép môi trường là một tài liệu quan trọng trong quá trình thẩm định dự án và cấp phép môi trường, do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp. Đối tượng được cấp giấy phép môi trường là các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bao gồm việc xả chất thải ra môi trường bên ngoài, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, theo đúng yêu cầu cũng như điều kiện của pháp luật.

Đối tượng đăng ký giấy phép môi trường

Trong danh sách các đối tượng phải đăng ký giấy phép môi trường, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, bao gồm:

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III, có sản sinh nước thải, bụi, khí thải được xả ra môi trường, hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định khi đi vào vận hành chính thức.
 • Các dự án đầu tư, cơ sở, kinh doanh, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và đáp ứng tiêu chí về môi trường như đối tượng được quy định tại khoản 1 của Điều này.

Đồng thời, cần lưu ý rằng, đối tượng được quy định tại khoản 1 này cũng bao gồm các trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, được miễn giấy phép môi trường.

Xem thêm: Tem Nhãn Là Gì? Vai Trò Của Tem Nhãn Trong Kinh Doanh

Thời hạn của giấy phép môi trường?

Giấy phép môi trường là gì? Thời hạn của giấy phép môi trường bao lâu? Theo pháp luật quy định thì giấy phép có thời hạn như sau:

 • 07 năm cho các dự án đầu tư thuộc nhóm I;
 • 07 năm cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp có tổ chức hoạt động trước ngày 01/01/2022 và đáp ứng tiêu chí về môi trường như các dự án đầu tư thuộc nhóm I;
 • 10 năm cho các đối tượng không thuộc quy định ở điểm a và điểm b của khoản 4, Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể được rút ngắn hơn so với quy định ở điểm a, b và c của khoản 4, Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, nếu có đề nghị từ chủ dự án đầu tư, cơ sở, hoặc những chủ đầu tư xây dựng và hộ kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp (gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Thời hạn của giấy phép môi trường?

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Khóa Cửa Vân Tay Đúng Kỹ Thuật 

Trách nhiệm nộp và thu phí thẩm định của việc cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì? Có phải nộp phí gì không? Theo quy định của pháp luật, để có được giấy phép môi trường, cơ quan hoặc tổ chức cần phải thực hiện việc đăng ký cấp giấy phép môi trường trong quá trình thẩm định dự án. Trong quá trình này, cơ quan hoặc tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép môi trường.

Cụ thể, theo quy định của Khoản 1, Điều 45 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ dự án đầu tư và các cơ sở sẽ phải nộp phí thẩm định cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép môi trường khi thực hiện thẩm định dự án.

Trách nhiệm nộp và thu phí thẩm định

Đồng thời, theo quy định của Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 45, các cơ quan hoặc tổ chức sẽ có trách nhiệm thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường, bao gồm:

 • Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp hay cần cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước ở trung ương.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp hay cần cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Chứng Chỉ Tiếng Anh Cho Người Đi Làm 2024

Quyền, nghĩa vụ của chủ thầu được cấp giấy phép môi trường là gì?

Theo quy định tại Điều 47 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, sau khi đã thẩm định và cấp giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có các quyền sau đây:

 • Thực hiện đúng các điều kiện và yêu cầu được quy định trong giấy phép môi trường.
 • Đề nghị cấp đổi, điều chỉnh, hoặc cấp lại giấy phép môi trường khi cần thiết.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền, nghĩa vụ của chủ thầu

Đồng thời, theo quy định tại điều 47, chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường cấp bộ cũng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được quy định trong giấy phép môi trường. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào so với nội dung của giấy phép, phải báo cáo và được phê duyệt bởi cơ quan cấp giấy phép.
 • Nộp các khoản phí liên quan đến việc thẩm định, cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường.
 • Tuân thủ các quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của Luật.
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Công khai thông tin liên quan đến giấy phép môi trường, trừ các thông tin được coi là bí mật theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra.
 • Tuân thủ toàn bộ những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu các bạn có vấn đề cần giải đáp hoặc nhận tư vấn về quy trình, thủ tục đăng ký giấy phép môi trường có thể liên hệ Poly Green để được hỗ trợ nhanh chóng.

Bài viết này đã giải quyết cho bạn các vấn đề liên quan đến giấy phép môi trường là gì. Hy vọng qua thông tin trên các bạn có thể hiểu thêm về giấy phép môi trường và có cho mình sự chủ động trong việc đăng ký giấy phép môi trường.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Thông Số Bình Ắc Quy Mà Bạn Nên Biết