Nghị định số 03/2018/NĐ-CP

Nghị định số 03/2018/NĐ-CP

Nghị định số 03/2018/NĐ-CP

Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 03/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 03/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Ngày hết hiệu lực
Đơn vị ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam
Tình trạng văn bản Còn liệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

64-2013-QH13.docx

Văn bản khác:
Tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do bộ tài chính ban hành

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung