Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
39/2013/NĐ-CP 24/04/2013 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software