Pháp điển Net - 2007
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
21212/QĐ-CT-THNVDT 30/12/2008 Cục Thuế Thành phố ...
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như : tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software