Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
52/HĐBT 19/02/1992 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software