Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
144/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

  
 Quyết định
1177/TC-QĐ-CĐKT 23/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phần 1)

  
 Quyết định
1177/TC-QĐ-CĐKT 23/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phần 2 và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software