Pháp điển Net - Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
37/2011/TT-BKHCN 27/12/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software