Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
12/2009/TT-BKHCN 08/05/2009 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

  
 Thông tư
07/2009/TT-BKHCN 03/04/2009 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software