Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
01/2011/TT-BKHCN 16/03/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại việt nam

  
 Thông tư
02/2010/TT-BKHCN 18/03/2010 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software