Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  
 Thông tư Liên tịch
60/2006/TTLT-BVHTT... 01/06/2006 Bộ Văn hóa - Thông ...
Về việc quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

  
 Thông tư Liên tịch
02/2005/TTLT-BCVT-... 14/07/2005 Bộ Bưu chính, Viễn ...
Về việc quản lý đại lý Internet

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software