Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
49/2009/NĐ-CP 21/05/2009 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
127/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software