Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
12/2006/QĐ-BBCVT 26/04/2006 Bộ Bưu chính, Viễn ...
Về việc ban hành quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng

  
 Quyết định
547/1998/QĐ-TCBĐ 03/09/1998 Tổng cục Bưu điện
Về việc ban hành quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software