Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư Liên tịch
106/2002/TTLT/BTC-... 22/11/2002 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

  
 Công văn
4448/TC-QLCS 04/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

  
 Thông tư
145/1998/TT-BTC 04/11/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software