Pháp điển Net - Trước 2001
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
15/1999/TT-BYT 31/07/1999 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software