Pháp điển Net - Văn bản mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
68/2008/NĐ-CP 30/05/2008 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software