Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
87/1998/NĐ-CP 31/10/1998 Chính phủ
Về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

  
 Nghị định
81/1998/NĐ-CP 01/10/1998 Chính phủ
Về việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software