Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
09/2000/TT-NHNN3 29/08/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/06/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software