Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư Liên tịch
26/2014/TTLT-BLĐT... 22/09/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án " Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software