Pháp điển Net - 2007
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
23032/QĐ-CT 21/11/2005 Cục thuế Thành phố ...
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm căn cứ tính Lệ phí trước bạ và làm căn cứ truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ôtô áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software