Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
297/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
296/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
292/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software