Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
03/2000/TT-TCTK 28/08/2000 Tổng cục Thống kê
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Thông tư
01/2000/TT-TCTK 10/01/2000 Tổng cục Thống kê
Về việc bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software