Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
142/2004/NĐ-CP 08/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software