Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
38/2003/NĐ-CP 15/04/2003 Chính phủ
Về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

  
 Nghị định
08/2000/NĐ-CP 10/03/2000 Chính phủ
Về việc đăng ký giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
73/1999/NĐ-CP 19/08/1999 Chính phủ
Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

  
 Nghị định
25/1999/NĐ-CP 19/04/1999 Chính phủ
Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/08/1998 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991

  
 Nghị định
14/1998/NĐ-CP 06/03/1998 Chính phủ
Về việc quản lý tài sản Nhà nước

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  
 Nghị định
60/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software