Pháp điển Net - 2006
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
35/2007/QĐ-UBND 28/03/2007 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc đính chính mức giá đất tại một số đường, phố trong các bảng phụ lục kèm theo Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố năm 2007

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software