Pháp điển Net - Trước 2001
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư Liên tịch
19/2000/TTLT/BTM/B... 16/10/2000 Bộ Thương mại;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software