Pháp điển Net - Văn bản mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
193/QĐ-TTg 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software