Pháp điển Net - Pháp lệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Pháp lệnh
09/2014/UBTVQH13 20/01/2014 Uỷ ban Thường vụ ...
Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại toà án nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software