Pháp điển Net - Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software