Pháp điển Net - Công văn số 598/BXD-KTXD ngày 03/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 598/BXD-KTXD ngày 03/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
598/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
03/04/2014 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/04/2014 
Nguoiky
Bùi Phạm Khánh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software