Pháp điển Net - Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
Cấp hiệu lực
Thông tư
Số văn bản
53/2011/TT-BTC
Ngày ban hành
27/04/2011
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Trích yếu
Về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
01/08/2011
Người ký
Trương Chí Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2011 
Ngày công báo
15/05/2011 
Số công báo
285+286/2011 
Số trang
37 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
126/2017/TT-BTC 27/11/2017 Bộ Tài chính
Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software