Pháp điển Net - Công văn số 2065/BHXH-CSYT ngày 21/05/2010 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 2065/BHXH-CSYT ngày 21/05/2010 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
2065/BHXH-CSYT 
Ngaybanhanh
21/05/2010 
Coquanbanhanh
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/05/2010 
Nguoiky
Phạm Lương Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software