Pháp điển Net - Thông tư số 78/2010/TT-BTC ngày 20/05/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Thông tư số 78/2010/TT-BTC ngày 20/05/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Cấp hiệu lực
Thông tư
Số văn bản
78/2010/TT-BTC
Ngày ban hành
20/05/2010
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Trích yếu
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
30/06/2010
Người ký
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2010 
Ngày công báo
08/06/2010 
Số công báo
263+264/2010 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
167/2010/TT-BTC 27/10/2010 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

  
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phần II)

  
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phần III)

  
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phần IV)

  
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phần V)

  
 Thông tư
216/2009/TT-BTC 12/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phần VI và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software