Pháp điển Net - Lệnh số 12/2003/L-CTN ngày 26/06/2003 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Lệnh số 12/2003/L-CTN ngày 26/06/2003 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Kế toán 
Cấp hiệu lực
Lệnh 
Mavb
12/2003/L-CTN 
Ngaybanhanh
26/06/2003 
Coquanbanhanh
Chủ tịch nước 
Trichyeu
Về việc công bố Luật Kế toán 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2003 
Nguoiky
Trần Đức Lương 
Ngày công báo
20/07/2003 
Số công báo
96/2003 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software