Pháp điển Net - Công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 của Tổng cục Thuế về việc khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 của Tổng cục Thuế về việc khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
2970/TCT-TNCN 
Ngaybanhanh
20/07/2009 
Coquanbanhanh
Tổng cục Thuế 
Trichyeu
Về việc khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2009 
Nguoiky
Phạm Duy Khương 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software