Pháp điển Net - Quyết định số 19375/QĐ-CT-THNVDT ngày 31/12/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 19375/QĐ-CT-THNVDT ngày 31/12/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
19375/QĐ-CT-THNVDT 
Ngaybanhanh
31/12/2007 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2007 
Nguoiky
Phi Vân Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
21212/QĐ-CT-THNVDT 30/12/2008 Cục Thuế Thành phố ...
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như : tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
23032/QĐ-CT 21/11/2005 Cục thuế Thành phố ...
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm căn cứ tính Lệ phí trước bạ và làm căn cứ truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ôtô áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software