Pháp điển Net - Quyết định số 32588/CT/QĐ-THDT ngày 31/12/2004 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc bổ sung bảng giá xe máy
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 32588/CT/QĐ-THDT ngày 31/12/2004 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc bổ sung bảng giá xe máy 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
32588/CT/QĐ-THDT 
Ngaybanhanh
31/12/2004 
Coquanbanhanh
Cục thuế Thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc bổ sung bảng giá xe máy 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2004 
Nguoiky
Phi Vân Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
3759/CT/QĐ-THDT 22/04/2005 Cục thuế Thành phố ...
Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe máy

  
 Quyết định
2581/CT/QĐ-THDT 28/03/2005 Cục thuế Thành phố ...
Về việc bổ sung bảng giá xe máy

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
23023/QĐ-CT 21/11/2005 Cục thuế thành phố ...
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm căn cứ tính Lệ phí trước bạ và làm căn cứ truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe máy, súng săn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software